Welcome to Onufri Publishing House!
Free Call +355-42-220-017

Pasardhësi

 4.00

Pasardhësi, vazhdimi i diptikut, pjesën e parë të të cilit e përbënte “Vajza e Agamemnonit”, vepër e vitit 1985, u shkrua gati njëzet vite më pas në Paris.
Pavarësisht se të dyja veprat kanë lidhje me njëra-tjetrën, në mjaft botime të huaja ato kanë pasur një jetë të pavarur.

Category: Tag: Product ID: 2099