Welcome to Onufri Publishing House!
Free Call +355-42-220-017
Gëzim Qëndro

Gëzim Qëndro

Gëzim Qëndro Prof. Asoc. PhD në Estetikë, Universiteti Paris VIII; BA, MSC, Academie van Beeldende Vorming, Amsterdam; kritik arti, kurator, përkthyes.