Kinostudio ``Shqipëria e vjetër``

Klient: Gëzim Qëndro

Kategori: Dizajn libri

Data: Qershor 2016

Për këtë libër, është bërë dizajni i xhaketës, faqosja e librit (dizajni i brendshëm), shtypi me ngjyra, libërlidhja e fortë, dhe shpina me stampim me varak të nxehtë.

Dizajn

Faqosje e librit, dhe dizajni i xhaketës

Shtyp

Shtyp i librit me katër ngjyra

Libërlidhje e fortë

Libërlidhje e fortë, me qepje, dhe shpina me varak